Monday, August 03, 2009


Penwythnos


Dros y benwythnos fe arhos i wrth y cefn gwlad mewn tŷ bach (penty-bwthyn) bod dyn ni'n dychwelyd i mewn i le penwythnos. Yn Texas, mae'r term 'shed-bin' yn arfer darlunio penty wedi dychweledig i mewn i dŷ. Brynon ni wyth a hanner acer Tachwedd diwethaf reit allan o dref fach am saith deg milltir o gartref. Ar y pryd, dim ond tir roedd hi a fe wnaethon ni fwynhau 'haning out'. Ond 'dyn ni wedi blino o dynnu popeth ôl a gwrthol a dim yn cael lle aros. Gwersyllon ni ychydig o waith ond yn Texas mae hi'n fel arfer rhy boeth o oer a'r ddaer yn rhy galed.
Felly, tra'n edrych ar gyfer lle ystorio pethau, dw i sefydlu penty mawr (14 x 30) a fe gychwynnais i feddwl fe fasai fe’n gwneud tŷ da. Bwriad difyrrwch yw e hefyd! Rhaid ni orffen y adeilad o gibyn gyda'r trydanol, gwaith plymwr a gweddill o'r canol. Bydd hi ddim yn gyflym ond bydd hi rhywbeth gwneud ar benwythnosau tra'n mwynhau'r aer ffres.

Dyma lun o'r eiddo, mae e ar glun llechwedd
yn ffordd gwledig

No comments: