Tuesday, August 25, 2009


Cyfieithydd Cymraeg Google


Mae Google wedi rhyddhau gyfieithydd gwe newydd heddiw am lawer o ieithoedd yn gynnwys Cymraeg. Mae cyfieithydd eich gadael chi'n cyfieithu testun, gwefannau a llwytho i fyny dogfenni am gyfieithiad. Gall e'n canfod y iaith ffynhonnell hefyd. Dydy e ddim yn perffaith siŵr o fod ond neis iawn o hyd

Wednesday, August 12, 2009


Corfilgi Cysglyd

Dyma lun arall o'r bwthyn. Mae Astro wedi blino ar ôl diwrnod hir yn gweithio ar drydonal yr adail.

Wednesday, August 05, 2009


Cerdd yng Nghymraeg


Tra dw i'n cloddio am rhywbeth gwahanol postio, rhedais ar draws y gerdd ma ysgrifennais i flynyddoedd yn ôl yn Saesneg. Wedyn dechreuais i ddysgu Cymraeg ro'n i wedi ei cyfieithu hi i mewn i Gymreag. Ond yn ystod y cyfieithiad roedd y rhigwm yn colli.


Corfilgi Fferm


Dyma fe, brenin o corfilgwn fferm

Monday, August 03, 2009


Mae'r gwaith wedi dechrau


Bydd y cwmni penty'n eich caniatáu chi ddewis pa fodd mae'r penty'n adeiladu, fel faint o ddrysau a ffenestri ac ein lleoliad nhw. Felly, dyma ein cynllun ni fel roedd e'n adeiladu heblaw y ffenestr ymolchfa pa dyn ni wedi sefydlu ein hunain. Ro'n ni ddim yn siwr o'r lleoliad cywir o'r ystafell ymolchi nes yn gweld y lleoliad o'r ategion y llawr. Wedyn, fe framion ni'r ystafell ac adion ni'r ffenestr ein hunain yn ôl ble y gwaith plymwr yn addasu y llawr. Mae mwyaf y trydanol yn llwyr yn barod. Mae A/C, goleuadau a llestri pŵer gyda fi. Bydd dwy gwyntyll nenfwd yn dod hefyd ond nesaf rhaid ni sefydlu y gwaith plymwr o flaen yn adio yr welydd a nenfwd.


Penwythnos


Dros y benwythnos fe arhos i wrth y cefn gwlad mewn tŷ bach (penty-bwthyn) bod dyn ni'n dychwelyd i mewn i le penwythnos. Yn Texas, mae'r term 'shed-bin' yn arfer darlunio penty wedi dychweledig i mewn i dŷ. Brynon ni wyth a hanner acer Tachwedd diwethaf reit allan o dref fach am saith deg milltir o gartref. Ar y pryd, dim ond tir roedd hi a fe wnaethon ni fwynhau 'haning out'. Ond 'dyn ni wedi blino o dynnu popeth ôl a gwrthol a dim yn cael lle aros. Gwersyllon ni ychydig o waith ond yn Texas mae hi'n fel arfer rhy boeth o oer a'r ddaer yn rhy galed.
Felly, tra'n edrych ar gyfer lle ystorio pethau, dw i sefydlu penty mawr (14 x 30) a fe gychwynnais i feddwl fe fasai fe’n gwneud tŷ da. Bwriad difyrrwch yw e hefyd! Rhaid ni orffen y adeilad o gibyn gyda'r trydanol, gwaith plymwr a gweddill o'r canol. Bydd hi ddim yn gyflym ond bydd hi rhywbeth gwneud ar benwythnosau tra'n mwynhau'r aer ffres.

Dyma lun o'r eiddo, mae e ar glun llechwedd
yn ffordd gwledig

Thursday, July 30, 2009


Amser hir

Oes llawer fe faswn i’n gallu dweud wedyn dwy flwyddyn o ddim pyst hagen dw i ddim wedi anghofio am fy Nghymraeg. Mae hi wedi gwella tipyn tros yr amser ond fy iaith llafar ydy ofnodwy o hyd. Mae fy ngôl i newydd yn gweithio arno fe rhywfodd. Ond rhaid i fi fynd i lawr am ginio nawr felly 'y ngadael i'n gwybod os mae synaid gyda chi ar gyfer dyn o Houston Texas ymarfer.


Mae'r llun ma yn map o ein fferm bach newydd ni'n yr cefn gwlad. Mae rhagor am hi yn hwyrach.

Friday, August 24, 2007


Paradwysaidd i gi

Mae'r corfilgi yn meddwl "Gwych"

Thursday, August 23, 2007


Llun arall o'r daith

Dyma lun o fy merch i (Morgan) a'r corfilgi (Astro) ar y ffordd tra gyrron ni'n trwy New Mexico.