Friday, May 26, 2006


Mlog crwydrol

Mae llun o Gymru dw i'n meddwl gyda fi heddiw. Wn i ddim le ei ddod e ond dw i'n credu ei fod o Gymru. Roeddwn i'n gorseddu 'Windows 2003' ar cyfrifiadur rhith ddoe at y swyddfa a wedi gwneud y llun ma fy mhen-desg.

Dw i'n peiriannydd meddalwedd ac yn gweithio gyda llawer o gyfrifiaduron bob dydd. Mae mwyaf ohonyn nhw yn cyfrifiaduron ffisegol ond mae dau gant ohonyn nhw yn cyfrifiaduron rhith a rhedeg ar warthaf cyfrifiadur ffisegol. Mae rhyw o'r blychau yn rhedeg i fyny i wyth cyfrifiadur rhith mewn tandem. Dw i ddim yn siwr iawn ond dyna rhaid bod pedwar cant o systemau yng nghwbl.

Wel, yn ôl y stori am y llun, ddoe roedd angen arna fi orseddu system newydd i brawf o offeryn newydd. Wrth gynifer cyfrifiaduron i rheoli dw i'n cael meddwl o enwau unigryw felly dw i wedi enwi llawer ohonyn nhw gyda enwau Cymreig. Dw i wedi cael systemau yn enw mynydd-coch, pen-y-bont, yr-ddraig-goch, llun-o-gymru, ci-du-da, gwartheg a eraill. Wedyn yn rhoddi nhw enw, fy rhoddi nhw pen-desg cyfateb.

Yn ceisio bod creadigol ydy anodd rhywbryd felly dw i wedi enwi y system 'Ffenestr-2003' i rwsymau amlwg. Wedyn fe wnes i ffeindio y pen-desg ma ar peiriant chwilfa gan chwiliad ar y gair 'ffenestr'. Mae'n ddiddorol iawn ble eich weld chi y bin ysbwriel. Mae e'n edrych tebyg fe fasech chi’n gallu ailgylchu y cywir.

Oes unrhywun yn gwybod os y llun ydy llun o Gymru? O ble mae e'n dod?

Friday, May 19, 2006


Hen a newydd

Dw i'n gwybod fy mod i ddim yn ysgrifennu llawer o bosts yn ddiweddar a does dim rheswm da gyda fi. Wel, mae un rheswm yn diogi ond yn wir dw i'n hoffi dysgu mewn ysbonciau a mae'n anodd i feddwl o bethau rhywbryd hefyd.

Mae eisiau arna fi ysgrifennu am pethau felly all i ddysgu ond fe faswn i'n hoffi cael nhw fod yn ddiddoral. Dw i wedi gweld llawer o bostau da gyda syniadau ardderchog ond mae'n anodd iawn o hyd i meddwl o rywbeth rhywbryd. Mae gobaith gyda fi ar fyr o dro i wella fy sgiliau geiriol Cymraeg rhywfodd a wedyn yn dechrau gwneud bostau clywedol. Wedyn y post ma dw i'n mynd ysgrifennu llythyr i Santa Claus yn gofyn i gamera digodol newydd i neud bostau fideo ;-).

Wrthi wedi siarad am hen syniadau a newydd, sut am llun o hen adeiladoedd a newydd o'r fy nhaith i Hot Springs. Dyma lun yn tynnu o ein ffenestr gwesty ni o ganol tref.

Sunday, May 14, 2006


Parêd car celf

Yn daliwch ymlean syniad dw i wedi cael o Tom wythnos diwethaf dw i'n postio am yr Art Car Parade yma yn Houston. Mae e wedi bod digwyddiad blynyddol ers un deg naw blywddyn. Ac hefyd mae e'n digwyddiad gwanwyn ym Mis Mai pan y tywydd yn debyg iawn.
Roedd y tywydd yn wych a thros 250 o geir yn gyrru yn y parêd eleni. Mae fy anwyliaid i'n cynnwwys y car arch (ar a chwith) a y wagen goch (isod) ond mae'n llawer o syniadau diddorol ar gyfer car celf i fod gweld. Mae oriel llun o'r ceir dim ond dangos ychydig ohonon nhw ond mae hi'n ddiddorol. Mae milloedd o bobl yn dod allan fel arfer i weld y hwyl a mae caffaeliaidau yn dyfarnu mewn llawer o gategoriau. Dyma tipyn o hippie fest hefyd Tom gyda Chwrw, bwyd, bandau a difyrrwch arall

Friday, May 05, 2006


Mhen-blwydd yfory

Mae'r pen-blwydd ma'n dod gyda newyddion drwg. Prynhawn y ddoe dw i wedi cael galw ffôn oddi wrth fy mam y nweud i fel fy mam-gu yn sal iawn. Dwedodd hi y meddyg yn dweud wrth hi yn barod fydd fy mam-gu yn marw. Y bore ma fy mrawd wedi galw i nweud i fel mae hi wedi marw yn fore am dri o'gloch.

Ond yn wir, roedd hi'n naw deg naw oed ac wedi byw bywyd da iawn. Roedd hi'n fwr â eidion i ei chyntaf hi naw deg pump blwyddyn ond ers yna wedi dadfeilio. Roedd hi'n tywys bywyd tawel a gobeithiais i fydd hi'n byw i gant ond doedd e ddim yn meddwl bod. Felly, dw i'n hapus iawn iddi hi fod gyda duw.

Prynodd fy ngwraig barbiciw newydd i fy mhen-blwydd yfory. Mae'n fawr iawn a dynion y siop yn ei ddosbarthu fe bore yfory. Dw i'n credu fel fydda i'n cael pen-blwydd hyfryd a rhai coginio da iawn i dathlu.

Roedd y llun ma yn tynnu yn diweddar o'r cartref a i'r chwith ydy fy wncl, fy modryb, fy mam-gu, fy chwaer a fy mam.

Thursday, May 04, 2006

Ddes hiraeth ar y ffôn

Roedd e'n ddiddorol noswaith y ddoe wedi ginio pan canodd y ffon a sylwais i'r enw ar ID y geilwad â rhywun doeddwn i ddim wedi clywed am ers dau ddeg blwyddyn. Mae e'n ffrind o fy nyddiau ysgol pan roeddwn i laslanc. Roedd y pryd diwethaf fe weles i fe yn pryd gafodd e ddychweled newydd o'r gwasanaeth milwrol. Roedd gwraig ifanc a phlentyn bach gyda fe yna ond doedd arian ddim gyda fe. Cyfryw yw bywyd, dw i'n meddwl pan ydych chi'n allan newydd y wasanaeth gyda dim arian. Wedyn, fe symudon nhw i Dallas yn gogledd y Texas a wnes i ddim clywed ohonon nhw ers.

Wrth grws mae pethau wedi newid ers yna gyda fe ond mae'n diddorol iawn ei fod e ddim gormod o newid. Siaradon ni ar y ffôn dros awr.

Dw i'n mynd i gael fy ngwraig i sganio llun ohono fe yfory wrth ei syddfa hi i bost ymlaen â y post ma. Mae dau llun da fi oddi wrth y hen ddydiau ohono fe. Bydda i'n ei ddweud ar ôl y post fel mae e ar y we ond dw i'n meddwl fel fe wnaiff e fod synnu pan dydy e ddim yn gallu darllen y blog ma.