Friday, April 28, 2006


Hen Gogoniant

Dw i wedi darllen y erthygl ma heddiw am anthem cenedlaethol y UDA mewn iaith arall. Wedyn dw i'n gwylio erthygl arall am Arlywydd Bush yn dweud y rhaid i ni canu y gân m'ond yn Saesneg. Felly dw i wedi cyfieithu y anthem i Gymraeg, ond dydy hi ddim yn odl. Ydych chi'n meddwl fe fase Francis Scott Key yn gofalu mewn pa iaith chi ei chanu hi?

O dywedwch, allwch chi weld, erbyn golau cynnar y cyfddydd,
beth megis yn falch ein galw ni at y llwydnos yn pelydru olaf?
Pwy cleisiau bras a sêr gloyw trwy'r frwydr peryglus,
dros y gwrthgloddiau ein gwylio ni'n dylifo'n arwrol?
Ac y llacharedd coch y rocedi, y bomiau yn ymrwygo mewn aer,
fe rhoddodd prawf trwy'r nos y roedd ein baner ni'n acw o hyd.
O dywedwch ydy y faner sbangl seren na yn chwifio eto
dros wlad y rhyddhawyr a chartref y dewrion.

Tuesday, April 25, 2006


Twrci mewn braw

Mae'r twrci ma (ar y dde) yn rhedeg mewn amgarn o gwmpas ni ar heic dros copa y Mynydd Gogledd. Mae iâr ydy hi gyda dau cyw. Roedd y cywion yn croesi y llwybr a roedd hi'n ein cylchu ni rhag ofn fe fasen ni’n camu arnyn nhw. Glywoch chi ddim erioed crawc mwy na roedd hi'n gwneud. Ond roedd e'n dydd da iawn i bawb a'i theulu hi'n symud ymlean. Fe wnaethon ni weled crwban hefyd ond doedd e ddim yn brys.

Thursday, April 20, 2006

Ar tŵr mynydd

Dyma lun o'n taith ni i Hot Springs wythnos diwethaf. Mae tŵr yn fry y parc cenedlaethol ar fynydd Hot Spring. Fy ngwraig i'n edrych trwy ddarganfyddwr golygfa dros y ddinas. Fe wnaethon ni wneud llawer o pethau fel yn heicio tra ymlacio. Fe gafodd fy ngwraig i amser da bob pen-wythnos a fe aeth hi i'r sba i driniaeth dŵr meddyginiaethol.

Mae'n diddorol iawn am y dŵr. Mae e'n pedair mil blwyddyn oed pan ei fyrlymu o fôn y mynydd. Does ddim gweithgaredd folcanig yna, yn le mae'r dwr yn dal trwy'r ffurf pedol o wastatir y mynydd, wedyn mae e'n disbyddu dwfn yn y ddaear ble mae dŵr yn gwresogi ar cyfartaledd o dri gradd wrth tri chant o droedfeddi. Wedyn mae'n tarddu o'r ddaear at un cant pedwar deg tri gradd ond ar ôl pedair mil blwyddyn.

Monday, April 17, 2006


Fwrdd y rhyswyr

Mae'n amlwg iawn pwy roedd y bwytawyr rhyswr at fy mhicnic cwmni wythnos diwethaf. Roedd yr dyn gyda'r crys rhesog yn enillwr o'r dyfarniad bwyta. Roedd e wedi bwyta ers tri awr pan dynnu'r llun. Dydy e ddim yn 'Cajun' o gwbl, yn le mae e'n dod o Rwsia. Dw i wedi dechrau meddwl ei fod cimwch coch ym mhobman. Mae'r dyn pwy ydy nesaf iddo fe'n dod o Fietnam. Ar y lan morgainc mae pawb yn bwyta'r creaduriaid.

Roedd y picnic yn hwyl iawn. Fe wnaethon ni yfed cwrw a chwarae gemau prynhawn pob. Gyrrais i fy nghar awduraidd ('64 Plymouth) i'r parc y dydd na.

Wednesday, April 12, 2006


Brwd Crawfish

Yfory, mae fy ngwmni i'n cael y bicnic flynyddol. Yn gwir, mae hi'n brwd crawfish. Dydw i ddim yn dyfalu ei fod "pysgodyn craw" o "cimwch bach" yn nghymraeg? Ond fe fydd e'n hwyl siŵr o fod. Mae'r bicnic yn ganol y dydd felly mae'n dydd ymlacio dim o waith. A wedyn dydw i ddim yn gweithio Dydd Gwener a fy ngwraig a fi'n mynd i fryniau droed y Arkansas i'r pen-wythnos hir.

Ydych chi'n bwyta crawfish o'r blaen? Wn i ddim os maen nhw'n Gymru o ogledd y UDA. Ar y "bayou" mae pobl yn eu bwyta nhw bob dydd. Maen nhw'n caru i sugn y pennau achos mae'r perlysiau yn yna. Hefyd mae'n digon o tatws a thywysennau yn y brwd. Mae'n gwych iawn. Hwyl fawr i'r pen-wythnos, fe byddaf i'n ol ar Dydd Llun.

Tuesday, April 11, 2006


Beth wythnos

Dw i'n gweithio i cwmni meddalwedd yn lleol. Roedd ein cwmni ni'n brynu newydd erbyn cwmni meddalwedd mawr. Mae eisiau ar y cwmni newydd cadw cyflogedigion peirianneg cwbl felly mae popeth yn edrych da iawn. Fe es i'r swyddfa dros sul diwethaf i waith Dydd Sadwrn a Dydd Sul. Mae rhwydwaith mawr gyda ni'n yr adail. Mae 1,200 o cyfrifiaduron yn ein labordy ni o leiaf ond dydyn nhw ddim yn cyfrannu gyda'r cyfrifiaduron yn y labordai byd-eang o gwmni newydd. Fe wnaethon ni gael i "Re-IP" y rhwydwaith cyfan i fod ar y rhwydwaith mawr heb ymladdfa.

Heddiw, mae addysgiaeth I18N (internationalization) gyda ni. Dw i'n rhyfeddu os mae Gymraeg ar y rhestr o iaith cynnal. Dydy llun da ddim gyda fi heddiw felly dyma lun o fy swyddfa i.

Thursday, April 06, 2006


Gerddi

Dyma lun arall o fy niwrnod yn y parc gyda fy ngwraig i ben-wythnos diwethaf. Mae lle yn Yr Erddi Fotangeol. Oedd blodau yn blodeuo ac yn pert iawn. Cerddon ni o gwmpas y goedwig nes haner ddyd. Oedd tywydd yn iawn i ddiwrnod mewn parc.

Dyna riwl gramadegol Cymraeg fy mod i'n dysgu am yn diweddar. Y riwl ydy pryd defnyddio "yn" a phryd defnyddio "mewn". Mae'n "yn" gyda gwrthrychau plws yr, yma o ragenwau personol a mae'n "mewn" pan dydy'r gwrthrych ddim yn diffinio. Nawr te, rhaid i fi dysgu ble defnyddio "pryd" a ble defnyddio "pan".... i dweud y lleiaf.

Monday, April 03, 2006


DDoe y bore

Heddiw, dw i wedi cael ddau llyfr newydd yn y bost y bore ma. Mae un "Y Geiriadur Mawr" a mae'r arall "Intermediate Welsh" gan Garath King. Dw i ddim yn credu fy mod i'n barod i rammadeg canalradd eto ond dw i'n chwilfrydig iawn am beth fydda i'n dysgu iddo fe. Dw i'n chwilfrydig hefyd am pa un ai a fydd yr geiriadur gwelliant dros yr un fe ges i. Fe fydda i ddim yn cael siawns eu adolygiad nhw nes ar ôl y gwaith y noswaith ma.


Oedd ddoe yn dydd ymlacio, yn ymweld â ffrindiau a'n yfed ychydig o gwrw. Yn y bore fy ngwraig a fi yn mynd am dro ar y parc. Oedd tywydd yn cymylog ond yn hyfryd iawn am cerddediad. Y cerflun yn y cefndir o dyn ar gefn ceffyl ydy Sam Houston. Oedd e'n yr arwr o annibyniaeth y Texas yn 1836. Oedd e'n arlywydd prif o'r weriniaeth hefyd. Mae'r parc ma'n yr em o Houston gyda y sw, yr ardd rhosynnau, yr erddi Japaneaidd, yr erddi botangeol a'r pwll adlewyrchiad ma le fy ngwraig i'n sefyll yn y llun. Mae llawer of pethau yna a milltiroedd o lwybr i gerdded.


Wedyn y parc aethon ni i ginio at dŷ y rhieni fy ngwraig ac wedyn yn ôl i'r dŷ i ymlacio.