Friday, August 24, 2007


Paradwysaidd i gi

Mae'r corfilgi yn meddwl "Gwych"

Thursday, August 23, 2007


Llun arall o'r daith

Dyma lun o fy merch i (Morgan) a'r corfilgi (Astro) ar y ffordd tra gyrron ni'n trwy New Mexico.

Wednesday, August 22, 2007


Nghi ar geunant du

Dyma lun o'r fy nhaith i 'Colorado' wythnos diwethaf. Aeth fy nghi ar y wyliau hefyd a mi gârodd e'r daith. Roedd y bleserdaith yn wych ac aethon ni drwy 'New Mexico' ar y ffordd. Mae'r parc cenedlaethal ble tynnais i'r llun ar y afon 'gunnison' a mae dyfnder o'r ellydd yn dwy fil droedfedd. Mewn cyferbynaid i'r clegyr du ydy llawer o crisial creigrisial ac os rydych chi'n craffu ar y llun rydych chi'n gweld y crisialau.

Friday, July 13, 2007Dynamo ar dân

Ennillodd y tîm peldroed lleol neithiwr i'u seithfed concwest nhw yn wyth gemau. Roedd yr wythfed gêm 0 - 0 tei. Mae enw y tîm yn 'Houston dynamo' a maen nhw wedi bod yn chwarae pêl dynameit siŵr o fod. Yn wir, dydyn nhw ddim yn caniatu gôl sengl yn y chwe ngemau olaf neu 605 munudau. Gyda 76 munudau arall yn cychwyn yr êm nesaf byddan nhw yn torri'r coflyfr cynghrair i chwarae heb sgôr. Yn edrych tebyg maen nhw yn mynd i'u ail bencampwriaeth nhw yn dwy flwydd.

Rydych chi'n gallu gweld o'r record cynghrair fel dyna lawer o waith i'r Los Angeles Galaxy a David Beckham i drechu flaenoriaeth y Dynamo.

Wednesday, July 11, 2007


Gair newydd


Ar nodyn ysgafnach mae Merriam-Webster wedi cyhoeddi rhestr o eiriau Saesneg newydd yn ôl yr erthygl 'ma. Mae un o'r geiriau wedi dal fy llygaid i achos mae e'n edrych tebyg Cymraeg i fi. Ansoddiar ydi e gyda'r diwedd 'us' ei fod e'n mewn rhestr o derfyniadau ansoddiar hwy ar wefan BBC.

'Ginormous' yw'r gair Saesneg newydd sy'n diffinio fel croes rhwng 'gigantic' ac 'enormous'. Edrychais i i fyny y gair mewn geiriadur Cymraeg gyda dim lwc felly dw i wedi ei gyfieithu e fy hun i mewn i "cawrfawr" Dyma bennawd i'r llun uwch yn arfer y gair newydd. "Mae ci cawrfawr yn bwyta y dre"

Beth ydych chi'n meddwl?

Tuesday, July 03, 2007


Pam na fi?


Mae llawer o ddymuniad gyda fi 'n mod i fod yn Ouray Colorado y wythnos 'ma ond dydw i ddim. Mae'r tywydd yn wych a'r lle yn gyffrous iawn. Dyma ddolenni i fy mhyst o lynedd pan roeddwn i'n acw.


Gobeithaf mynd eto ym mis Awst ond byddwn ni' gweld. Fydd rhaid i fy nghariad i weithio ond mae eisiau arna i fynd gyda 'y nghi ac ymlacio ychydig o diwrnod.

Thursday, June 21, 2007Cymraderyn


Dyma Dynamo pwy ydy'n enwi ar ôl y tîm peldroed lleol. Mae e'n cyw tua ddeuddeg wythnos oed ac yn byw mewn hen gaets o'r 60's fy mod i'n prynu y diwrnod arall. Dim llawer 'da fe'n dwued eto ond gobeithaf bydd e'n dysgu siarad rhyw Gymraeg.


Chlywais i beth swnio debyg "helo" ohono fe echdoe ond roeddwn i ddim yn sicr os mi defnyddiodd e un 'L' neu ddau. Yn dysgu Saesneg neu Gymraeg ydy'r cwestiwn ond dw i'n cael teimlad ei fod e'n siaradwr gwell na fi'n barod.

Wednesday, June 20, 2007


Gŵyl annaearol


Dyma siawns i ymweld â gŵyl digymar os yr dych chi'n cynllunio i fod yng 'New Mexico' mis nesaf. Y canlyniad yw'r trigeinfed gylchwyl o'r 'Roswell Incident' a'i ddechrau e ar y 5ed o Orffennaf ac yn rhedeg trwy'r wythfed.


Mi ddylai fe fod cyfle da i weld aliwn neu gael 'abducted' yn ôl yr erthyfgl. Mae e'n bosibl 'ch bod chi'n cael siawns i lawfeddygaeth ymennydd heyfd os yr dych chi'n lwcus iawn. Mae 50,000 o bobl yn ddisgwyliedig i fynychu.


Mae gwefan y ddinas yn dweud "Dyna rywbeth i bawb pa un ai a'r dych chi' dod o y blaned 'ma ai peidio". Allan nhw'n bwriadu siaradwyr o Gymraeg hefyd? Dwi'n meddwl ers iaith y nefoedd yw Gymraeg bod aliwns ei siarad hi.

Monday, June 11, 2007


Hen gar newydd i fi


Mae llun gyda ni o fy nghar newydd sy'n fy ngadw i brysur y haf 'ma. Dw i'n ei galw e haf yn lle o wanwyn oherwydd y tywydd boeth fan hyn. Mae'r car yn '64 ac gefell y 'nghar arall fy mod i wedi meddu ers pum blwyddyn ond mae dau drws gyda'r arall car. Mae y ddau yn pen galed Plymouth Fury ac brown. Mae 2-drws yn 'Sport Fury' gyda pheiriant mawr tra mae'r car newydd 'ma yn 8 silindr bach.


Pryd brynais i'r Sport Fury roedd e'n bwriad bwr ond nawr mae e'n wych iawn felly roeddwn i eisiau rhywbeth newydd fy mod i'n gallu chwarae gyda. Mae rhaid i fi'n gwneud llawer o beth iddo fe ond dw i'n ei garu e.

Monday, June 04, 2007


Llun o Gymru


Dyma lun arall o ymwelaid fy mrawd i Gymru mis olaf. Tynodd e pictiwr o faner yn hedfan uwch castell Caerdydd. Yr ddraig goch yw hi wrth grws.


Mae 'y ngwraig a fi yn dechrau i drefnu ein pleserdaith ei hun i Gymru gwanwyn nesaf o haf. Mae eisiau arna i weld y wlad ac ychydig o dafarn a chlywed rhyw Cymraeg ar lafar. Ond mae ffordd hir i fynd gyda ni o flaen byddon ni'n bod yn barod pa'n da ers rhaid i fi'n dysgu rhyw Cymraeg ar lafar myfi fy hun. Dyna pam dw i'n meddwl y crws ar lein at y Prifysgol Rio Grande. Cwrdd y dosbarth yn wythnosol i awr ble dim ond Cymraeg yn siarad. Dyma yr unig siawns dw i wedi sefydlu ers tair o bedair blwyddyn o astudiaeth o'r iaith ma i siarad yn amgylchedd ysgol.

Tuesday, May 29, 2007


Crws Cymraeg ar lein?Ydych chi wedi clywed am y crws o'r Canolfan Madog ar gyfer Astudiaethau Cymreig at y Prifysgol Rio Grande yn Ohio? Dw i'n rhyfeddu at os nid oes neb wedi ei geisio e. Mae'r crws dim ond $229 pa sy'n da i ddosbarth coleg heb gredyd ond ydy e'n werth y arian?


Dw i angen cyfle cyfranongi yn grwp o ddysgwyr pwy sy'n dweud yng Nghymraeg.


Aeth fy mrawd i Gymru

Roedd e ar fusnes yn Llundain mis olaf ond fe wnaeth e allu i ymweld â Chaerdydd ag y gaer dros penwythnos. Nes i ddim yn cael mynd ond daeth â fy mrawd i clegyr o ffos o gwmpas y castel ma.

Thursday, February 01, 2007


Yma o hyd

Tra dw i wedi ddim yn ysgrifennu yn ddiweddar mae geiriau o Gymraeg yn troi mewnol fy mhen. Dw i eisiau bod yn ddifrifol am fy nysg i ond mae'n anawdd iawn i ganolbwyntio heb dysgwyr arall yn gyfagos at fi. Ond dw i wedi bod yn dysgu, jyst d'ydw i ddim yn ysgrifennu. Oes drychfeddwl 'da unrhywun amdana i ddod mwy rhugl yn llafar neb i siarad Cymraeg gyda? Eich cyfarwyddyd chi'n croeso iawn.

Dyma lun o fy ymennydd i'n corddi yn Nghymraeg. Mae'n eich gwneud chi'n pensyfrdan, ydy e?