Friday, June 30, 2006


Byddwn ni'n bod yma

Mae fy ngwraig a fi yn gadeal i Golorado i'r wythnos gŵyl. Gobeithiaf i weld chi'n acw.

Hwyl fawr tan wythnos nesaf!

Monday, June 26, 2006

Cymorth Mawr

Dw i wedi sylwi yn ddiweddar fy mod i ddim yn cael cymaint o drwbl yn poeri allan barnau Cymraeg mewn araith. Dw i'n llindagu i fyny bob amser o hyd ond os fy ngheisio yn anniben iawn wedyn fe alla i dweud wrthywch un farn gyfansawdd o ddau. Yn darllen blogau arall yw atebol dw i'n credu a glustiau wael y fy ngwraig pa chlwed fy maldorddi o'r iaith. Dydy hi ddim yn dysgu Cymraeg ond mae hi'n ddeall llawer o eiriau achos fy astudiaeth o'r iaith. Gyda neb dim arall yma i siarad Cymraeg wrth mae'n bosibl ein fod ni'n ffurfio tafodiaith newydd, "Texraeg".

Mae fy ngwraig a fi'n mynd ar ddaith i Golorado y penwythnos ma i wythnos. Wedyn dw i'n gobeithio i gael llawer o bethau i flogio am.

Friday, June 16, 2006


Penwythnos glawog

Dydw i ddim yn dylu bod achwynwr ers ein angen ni'r glaw ond pam dros y benwythnos gyfan? Dim arall i fi ddweud heblaw 'penwythnos hapus i'r gweddill i chi'.

Roedd y llun ma o blodau binc yn tynnu ar ein taith diweddar i Hot Springs. Roedd nenlen o goed yn caddugo y goedwig yn atgoffa fi o y tywydd heddiw.

Tuesday, June 13, 2006
Dipyn o hwyl

Mae lluniau fy mod i ddim yn siwr am gyda fi heddiw. Fe ddichon fod rhyw o nhw yn twyll ond wn i ddim.

Rhaid i chi gofyn eich hun am eu arfeddyd nhw ar y archfarchnad ma. (uchod)


Dw i'n dyfalu un rheswm fel y archfarchnad yn cae ydy ei fod dydy'r gyrwyr ddim yn gallu troi at yr ystôr. (ar y dde)Wrth grws, fe all i fod beth eu gwerthu nhw (ar y chwith) ydy pam maen nhw yn cae, ond os rydych chi'n edrych i briodas gwn clec, wedyn 'dych chi'n gydnerth.


Ydy e'n bosibl fel perchen y ystôr yn cymysgu? Yn posibl, mae e wedi mynd â thro anghywir mewn coleg cystal. (ar y dde)

Neu all e fod fel doedd e ddim yn gwybod ble mynd i helpu? (isod)


Wedyn coleg gweithiodd perchen y ystôr cyn creawdwr arwydd. Ond yn amlwg, mae e wedi yfed gormod o gwrw tra gweithio ac yn cael syniad anghywir am rhyw pethau. (isod ar y chwith a dde).
Does ddim llawer o lwc gyda fe gan arŵy