Friday, July 13, 2007Dynamo ar dân

Ennillodd y tîm peldroed lleol neithiwr i'u seithfed concwest nhw yn wyth gemau. Roedd yr wythfed gêm 0 - 0 tei. Mae enw y tîm yn 'Houston dynamo' a maen nhw wedi bod yn chwarae pêl dynameit siŵr o fod. Yn wir, dydyn nhw ddim yn caniatu gôl sengl yn y chwe ngemau olaf neu 605 munudau. Gyda 76 munudau arall yn cychwyn yr êm nesaf byddan nhw yn torri'r coflyfr cynghrair i chwarae heb sgôr. Yn edrych tebyg maen nhw yn mynd i'u ail bencampwriaeth nhw yn dwy flwydd.

Rydych chi'n gallu gweld o'r record cynghrair fel dyna lawer o waith i'r Los Angeles Galaxy a David Beckham i drechu flaenoriaeth y Dynamo.

Wednesday, July 11, 2007


Gair newydd


Ar nodyn ysgafnach mae Merriam-Webster wedi cyhoeddi rhestr o eiriau Saesneg newydd yn ôl yr erthygl 'ma. Mae un o'r geiriau wedi dal fy llygaid i achos mae e'n edrych tebyg Cymraeg i fi. Ansoddiar ydi e gyda'r diwedd 'us' ei fod e'n mewn rhestr o derfyniadau ansoddiar hwy ar wefan BBC.

'Ginormous' yw'r gair Saesneg newydd sy'n diffinio fel croes rhwng 'gigantic' ac 'enormous'. Edrychais i i fyny y gair mewn geiriadur Cymraeg gyda dim lwc felly dw i wedi ei gyfieithu e fy hun i mewn i "cawrfawr" Dyma bennawd i'r llun uwch yn arfer y gair newydd. "Mae ci cawrfawr yn bwyta y dre"

Beth ydych chi'n meddwl?

Tuesday, July 03, 2007


Pam na fi?


Mae llawer o ddymuniad gyda fi 'n mod i fod yn Ouray Colorado y wythnos 'ma ond dydw i ddim. Mae'r tywydd yn wych a'r lle yn gyffrous iawn. Dyma ddolenni i fy mhyst o lynedd pan roeddwn i'n acw.


Gobeithaf mynd eto ym mis Awst ond byddwn ni' gweld. Fydd rhaid i fy nghariad i weithio ond mae eisiau arna i fynd gyda 'y nghi ac ymlacio ychydig o diwrnod.