Friday, August 24, 2007


Paradwysaidd i gi

Mae'r corfilgi yn meddwl "Gwych"

Thursday, August 23, 2007


Llun arall o'r daith

Dyma lun o fy merch i (Morgan) a'r corfilgi (Astro) ar y ffordd tra gyrron ni'n trwy New Mexico.

Wednesday, August 22, 2007


Nghi ar geunant du

Dyma lun o'r fy nhaith i 'Colorado' wythnos diwethaf. Aeth fy nghi ar y wyliau hefyd a mi gârodd e'r daith. Roedd y bleserdaith yn wych ac aethon ni drwy 'New Mexico' ar y ffordd. Mae'r parc cenedlaethal ble tynnais i'r llun ar y afon 'gunnison' a mae dyfnder o'r ellydd yn dwy fil droedfedd. Mewn cyferbynaid i'r clegyr du ydy llawer o crisial creigrisial ac os rydych chi'n craffu ar y llun rydych chi'n gweld y crisialau.