Thursday, July 13, 2006


Mwynglawdd breintiedig

Y dau ddeg tri aceri ma ar y dde o'r arwydd ma ydy fy hawl mwyngloddiaeth newydd, gobeithaf! Mae e'n lle hardd arall yn y mynyddoedd ar warthaf 'Mynydd Coch' ar hyd 'Bwlch Corkscrew' . Dyna ddeuddeg i bymtheg aceri o dir flatt i fwthyn gyda y rhelyw yn gogwyddo i fyny y mynydd. Mae un broblem gyda y lle ma er hynny, dydy e ddim yn hygyrch yn ystod y gaeaf o wanwyn. Ond fe fasai fe’n bod lle gwych i dreulio y haf felly dw i'n breuddwydio am brynu y hawl o leiaf. Dim ond 4WD yw'r ffordd ac mae hi'n syth i fyny a thros y mynydd o 'ma.


Uwch rhes y goeden

Dyma fi wythnos diwethaf yn sefyll mewn basn mynydd. Lle hardd yw e ble mae heic prynhawn yn heddychol iawn. Pob haf mae blodau disglair yn blodeuo'n y twndra uchel a awyr iach. Ond gochelwch cawod prynhawnol pa e'n arferol adeg y flwyddyn 'ma.