Thursday, June 21, 2007Cymraderyn


Dyma Dynamo pwy ydy'n enwi ar ôl y tîm peldroed lleol. Mae e'n cyw tua ddeuddeg wythnos oed ac yn byw mewn hen gaets o'r 60's fy mod i'n prynu y diwrnod arall. Dim llawer 'da fe'n dwued eto ond gobeithaf bydd e'n dysgu siarad rhyw Gymraeg.


Chlywais i beth swnio debyg "helo" ohono fe echdoe ond roeddwn i ddim yn sicr os mi defnyddiodd e un 'L' neu ddau. Yn dysgu Saesneg neu Gymraeg ydy'r cwestiwn ond dw i'n cael teimlad ei fod e'n siaradwr gwell na fi'n barod.

Wednesday, June 20, 2007


Gŵyl annaearol


Dyma siawns i ymweld â gŵyl digymar os yr dych chi'n cynllunio i fod yng 'New Mexico' mis nesaf. Y canlyniad yw'r trigeinfed gylchwyl o'r 'Roswell Incident' a'i ddechrau e ar y 5ed o Orffennaf ac yn rhedeg trwy'r wythfed.


Mi ddylai fe fod cyfle da i weld aliwn neu gael 'abducted' yn ôl yr erthyfgl. Mae e'n bosibl 'ch bod chi'n cael siawns i lawfeddygaeth ymennydd heyfd os yr dych chi'n lwcus iawn. Mae 50,000 o bobl yn ddisgwyliedig i fynychu.


Mae gwefan y ddinas yn dweud "Dyna rywbeth i bawb pa un ai a'r dych chi' dod o y blaned 'ma ai peidio". Allan nhw'n bwriadu siaradwyr o Gymraeg hefyd? Dwi'n meddwl ers iaith y nefoedd yw Gymraeg bod aliwns ei siarad hi.

Monday, June 11, 2007


Hen gar newydd i fi


Mae llun gyda ni o fy nghar newydd sy'n fy ngadw i brysur y haf 'ma. Dw i'n ei galw e haf yn lle o wanwyn oherwydd y tywydd boeth fan hyn. Mae'r car yn '64 ac gefell y 'nghar arall fy mod i wedi meddu ers pum blwyddyn ond mae dau drws gyda'r arall car. Mae y ddau yn pen galed Plymouth Fury ac brown. Mae 2-drws yn 'Sport Fury' gyda pheiriant mawr tra mae'r car newydd 'ma yn 8 silindr bach.


Pryd brynais i'r Sport Fury roedd e'n bwriad bwr ond nawr mae e'n wych iawn felly roeddwn i eisiau rhywbeth newydd fy mod i'n gallu chwarae gyda. Mae rhaid i fi'n gwneud llawer o beth iddo fe ond dw i'n ei garu e.

Monday, June 04, 2007


Llun o Gymru


Dyma lun arall o ymwelaid fy mrawd i Gymru mis olaf. Tynodd e pictiwr o faner yn hedfan uwch castell Caerdydd. Yr ddraig goch yw hi wrth grws.


Mae 'y ngwraig a fi yn dechrau i drefnu ein pleserdaith ei hun i Gymru gwanwyn nesaf o haf. Mae eisiau arna i weld y wlad ac ychydig o dafarn a chlywed rhyw Cymraeg ar lafar. Ond mae ffordd hir i fynd gyda ni o flaen byddon ni'n bod yn barod pa'n da ers rhaid i fi'n dysgu rhyw Cymraeg ar lafar myfi fy hun. Dyna pam dw i'n meddwl y crws ar lein at y Prifysgol Rio Grande. Cwrdd y dosbarth yn wythnosol i awr ble dim ond Cymraeg yn siarad. Dyma yr unig siawns dw i wedi sefydlu ers tair o bedair blwyddyn o astudiaeth o'r iaith ma i siarad yn amgylchedd ysgol.