Friday, March 31, 2006


Oesoedd yn ôl

Dyna lun o hen ddyddiau fy mod i'n cael o fy nhad i'n diweddar. Mae'r llun o fi yn 1970 ar fy nhaith cyntaf i Golorado. Mae'r llun ma yn gwasanaethu cyn llythyr atgoffa ei bod hi ddim yn gwanwen ym mhobman eto. Oedd hi'n gyntaf y Mehefin pan oedd y llun yn tynnu ac oer iawn o hyd. Ers tri deg chwe blwyddyn faswn i ddim yn gweled y llun nes ddoe.

Dw i'n falch fy mod i ddim un ar ddeg oed nawr ond dw i ddim yn bwriad cyfarfod rhywle'n y ganol. Diolch yn fawr i fy ngwraig i sganio'r print imi.

Thursday, March 30, 2006

Glas y bonedi

Dim byd yn dweud Texas fel cae llawn o las y bonedi. Os ydych chi'n daith y seren 'nig mae'n adeg i gyrru allan i'r wlad. Fe fyddwch chi ddim yn fod siomedig am eich tro chi. Gan ychydigyn o law eleni maen nhw'n blodeuo yn teg o hyd.

Dw i wedi fod darllen llyfr gramadeg newydd ers dwy wythnos. Dydy'r llyfr ddim yn rhy amgen na fy llyfr cyntaf. Ond mae e'n newydd gan ugain blwyddyn. Mae e wedi helpu yn barod gyda fy nirnadaeth o Gymraeg fy mod i'n weld dydd i ddydd. Ond dw i'n gwybod fy Nghymraeg i'n angen llawer o waith.

Dynnais i'r llun llynedd o orllewin y Texas agos i'r Anialwch Chihuahuan.

Tuesday, March 28, 2006


Dirwedd y dringedyddion

Mae cysylltiad diddorol 'da fi heddiw i ddringwyr y graig. Mae'r llun (ar y chwith) yn arall o fro fryn y Texas. Mae'r lle ma yn enw "Turkey Peak". Fe fydd dringwyr ei gweld hi o ben y "Enchanted Rock" pa oedd y deiliad o mhost diwethaf. Mae map ar y wefan yn y linc yn dangos amlinell yr arwynebedd. Mae'n hwyl i ddringo i fyny ac i lawr y frynau ond gochel y clegr flaenllym.

Sunday, March 26, 2006


Hudoles ithfaen

Yn diweddar, dw i wedi ddechrau darllen llyfr gramadeg Cymreag ymddiddanal newydd. Mae'r llyfr yn diddorol a'i fod rhyw dau ddeg flwyddyn yn newydd na ges i. Mae un peth da wedi dysgu'n fel dydy 'y neall o ramadeg Cymraeg ddim yn rhy ddrwg. Ond mae ei mynegiant e. Dw i'n meddwl fy mod i'n wella ond mae hi'n ffordd hir ymlaen. Mae peth da arall am y llyfr amgen na ei fod newydd yn ei ddifferiad e rhwng gramadeg Cymraeg o'r dde a'r ogledd. Fe fydd hwn helpu yn cryn. Dw i'n dim ond ar y bennod bedwaredd felly dw i'n cael llawer i ddarllen gyda un ddeg chwe phennod yn y llyfr. Dw i'n gobeithio gweld penodau am araith cyflym hefyd i wella deall rhai o'r blogau Gymraeg y ngweld.

Dyma lun o'r galon o Texas. Mae'r lle yn enw "Enchanted Rock" a'i bod bryn mawr o wenithfaen caled. Mae'n dringad anawdd i'r pen. Yn y pellter allwch chi gweld y ffordd o Fredericksburg.

Thursday, March 23, 2006


Bythynnod o glegyr

Mae'r hen tai ma ble roedd fy nheulu i'n byw ar y pryd o fy ngheni. Roedd fy nhad i'n gweithio i'r gwasanaeth parc cenedleathol a roedd e'n penodi at Carlsbad New Mexico. Roeddon ni'n byw yno i bedair blwyddyn a mewn tri thŷ gwahanol cyn roedd ein teulu ni'n prifio. Dw i'n cofio ychydigyn am yn byw yno ond mae rhai pethau dw i'n cofio. Roeddwn i'n pedair blwydd oed pan fe mudon ni i Texas ond dw i'n caru gofwyo acw yn aml. Ar ein rhestr byr, rydyn ni'n cael cynllun i daith arall yno i Nadolig eleni. Mae'n lle gwych i mynd yng ngaeaf.

Tuesday, March 21, 2006


Pen-blwydd trydydd ar degfed

Mae'r post arbennig ma am fy nghath i. Mae e'n un deg tri oed heddiw a mae'n dathlu ei ben-blwydd ar ddydd gyda thywydd bendigedig. Mae hi'n hyfryd iawn fel arfer ar y dydd cyntaf o wanwyn a dydd da i'ch pen-blwydd chi.

Mae e'n cerdded trwy'r tŷ a'i fod yn edrych ar y camera. Mae e'n ifanc iawn i'w oed e.Monday, March 20, 2006


Aeth hi am dro


Dyma dau llun o'r llwybr cerddediad o gwmpas y pennau o'r fynyddoedd o dde Arkansas. Mae un llun o fy ngwraig i'n edrych i fyny o'r llwybr. Roedd hi'n gwenu oherwydd heb ei gwybod hi dw i wedi ddringo i fyny i ben o'r bryn i dynnu ei llun hi.

Mae'r llun arall o hen arwydd ar hyd y ffordd.

Friday, March 17, 2006Glôyn byw ar fynydd siwgr

Mae'r dau bili-pala ma ymron i lawr ar flodau yn caru lliw disglair o wanwyn yn y Fynyddoedd Ouachita i lawr i dde-gorllewin o Arkansas. Mae'r enw 'Ouachita' o'r iaith Washitaw o bobl brodorol i ganrifau. Mae'r fynyddoedd tra o gorffolaeth bach yn hyfryd.

Mae'r glôyn byw yn gwybod pa bobl wedi wybod ers eu llagaid nhw'n gweld cyntaf yr addfwynbryd o'r wlad. Mae'r arwynebedd ma yn gwybyddus i'w ffynnonnau anianol e'n denu pawb o arlywyddion i freindal i fwydo mewn dwfr meddyginiaethol.

Thursday, March 16, 2006

I lygaid plant yw e?

Mae e'n llawer o arddulliau gramadegol fy mod i'n sylwi ers ddechrais i ddeall gramadeg Gymraeg. Ar ran y'r blogwyr dw i wedi weld arfer gwahanol yn cyferbyniad iawn o bawb. Maen nhw'r blogwyr o'r Unol Daleithiau pwy sy'n ysgrifnu am peth ill dau yn cymysgu ai peidio, Mae pawb yn minio mawr arna i. Yna mae'r ysgrifenwyr o Gymru pwy sy'n siarad Gymraeg yn ffraeth wedi fy dysgu i lawer. Maen nhw'n ysgrifennu Gymraeg da iawn ond mewn arddulliau dw i wedi ddim yn gweld. A wrth grws, yr dysgwyr cyfan o loeger pwy'n dysgu'r hen iaith ond eu siariad nhw ddim Gymraeg yn ffraeth iawn. Cyfan o peth y ddarllenais i'w bod yn addysgol. Ar ran y'r llyfrau gramadeg a geiriaduron dw i wedi defnyddio. Mae defnyddiau yn amrywio o ffurfiol i ymddiddanol.

Ond o bell ffordd mae'r un peth ei fod hynod iawn a llyfrau plant yw e. Fe faset ti'n disgwy fel fydd yn darllen llyfr dyna ysgrifenedig i blant yn annichellgar a thor o gramadeg bob dydd. Ond yn lle o cerdded hawdd, dydy hi ddim yn awelan o gwbl i ddarllen. Mae gramadeg i blant y nhaflu i'n ôl edrych yn caled ar fy dysg. Prynais i pedwar llyfr i blant yn diweddar i'r amcan cymwys. Roeddwn i'n syndod pan fe dderbynais i y bost gyda'r llyfrau gweld eu gramadeg. Mae gemau fel "Fe a' i â'r fasged iddi" ac "Tynnodd ddilad y gwely am ei wddf" o'r Hugan Fach Goch yn arfer Gymraeg yn ffordd dw i'n erioed fy ngweld. Pwy ydy'n cofio "Pwy wyt ti sy'n meiddio croesi fy mhont i?" o'r tri bwch gafr surbwch. Mae llyfrau plant yn diddorol iawn pan ydych chi'n tair blwydd oed o yn dysgu iaith newydd â oedolyn.

Mae'r llun ma yn goglygfa arall o'r parc cenedlaethol yn Arkansas.

Tuesday, March 14, 2006


Pleserdaith Dydd Gwener y Groglith

Mae clefyd bwthyn gyda fy ngwraig ac fi' yn barod eleni. Dim ond Mawrth a rydyn ni wedi meddwl am bleserdaith i dechrau y gwanwyn. Rydyn ni wedi wybod ein mynd i Colorado yng Ngorffennaf i wythnos. A fe aiff hi wrth San Fransisco ym Mai i 'Nos Merched' gyda ei ffrindiau hi. Mae'n nemor o benwythnos hardd ar ôl y gwanwyn ma a Mae'r tywydd yn prydferth nawr.

Roeddwn i meddwl fel allwn ni'n mynd i gwersyllu neu'r feiston neu rhywle, ond ble? Wel, mae fy ngwraig i eisiau prynu ci bach newydd a mae hi wedi bod yn siriad gyda bridiwr o Whippets pwy sy'n byw yn gogleddol Texas. Mae llawer o gi bach gyda nhw i prynu nawr ond dydyn ni ddim yn edrych i prynu eto. Rydyn ni'n dechrau newydd i edrych a ein eisiau edrych am gwahanol bridiwyr o gwmpas y dalaith. Maen nhw'n byw mwyof o ffordd i Arkansas felly rydyn ni wedi penderfynu i mynd i Hot Springs i'r penwythnos ac ymweliad y cwb ci ar y ffordd adre.

Mae'r benwythnos yn mis ar gerdded ond dw i'n edrych ymlaen at hi'n siwr iawn. Mae llun ar y dde yn goglygfa o tŷ badd yn y parc cenedlaethol. Dydy hi ddim yn agor mwyach i golchi ond rydych chi'n ei gweld hi o'r tu mewn o hyd

Sunday, March 12, 2006


Gwanwyn wedi tarddu

Dyma lun o flodeuyn ar coeden eirinen wlanog o'r ganol o Texas. Mae blodeuyn gyda coed ffrwyth cyfan yn barod eleni. Mae'r coed sitaidd i lawr i dde o'r dalaith yn rhy arogleuog a mae'r gwenyn yn prysur iawn. Mae Gwanwyn wedi dod yn cynnar iawn a dw i'n meddwl ei bod roedd y mochyn daear yn anghywir.

Friday, March 10, 2006


Ei chastell hi yw acw

Ers yr oesoedd mae ein gartre mewn awyr ni wedi bod yng nghastell daear fam. Mae ei thŷ hi wedi neud adeg y greadigaeth wedi cael rhoddi clydwch i lysiau ac anifeiliaid i filflwyddiannau. Ond roedd y pen o'r bryn o dan y môr i miliynau o flywddyn a rhoedd gartre i pysgod a chreadur o'r ddwfn hefyd. Mewn pryd, fe giliodd y dŵr a'r awel a thymhorau wedi treulio'r bryn i lawr. Mae pobl wedi byw ar warthaf i glogwyn i hugain ganrif. Fe fydd y lle na'n bod dacw am oesoedd heibio i ddynolryw.

TGIF, beth ydy "TGIF" yn Gymraeg? Nawr te, yn ol i'r waith o fy nghariad i.

Thursday, March 09, 2006


O'r orsaf

Sylwais i llawer o pethau diddoral yn wir i edrych ar y wefannau flog yn ddiweddar. Dw i wrthi'n gweithio ar ceisio rhai o'r deunydd y dw i wedi weld.

Mae'n rhaid i fi symud gyda'r oes, os dw i eisiau bod blogwr diweddar. Dw i'n meddwl fy mod i'r waith yn dda a dyna'r peth mwya pwysig. Ers wythnos pan dw i wedi dechrau fy mlog a mae e wedi fod crymedd dysg serth.

Mae Rhaid i'r trên mewn y llun yn dringo i fyny ac i lawr y mynyddoedd ac yn cofleidio'r crymeddau tyn wrth rhybudd mewn y eira. Mae e'n teithio ar traciau medrydd cul i groesi'r ffordd. Mae trên wedi wneud mewn y ganrif bedwerydd ar bymtheg yn dringo allan o gwn i naw mil troedfedd i ei orsaf yn y fro uchel o hyd.

Tuesday, March 07, 2006


Roedd hi'r ffordd

Rydw i wedi bod yn meddwl am pa bryd fe ddechrais i dysgu Cymraeg yn gyntaf. Roeddwn i wedi bod yn edrych ar y we pan fe welais i wefan Mark Nodine. Fe ddalodd e fy llygad a fy niddordeb i'n iawn.

Mae ei grws e'n fawr o'r cychwyn i ddechreuwyr newydd. Roeddwn i wrthi'n gweithio pan fe frigdonni i mewn ond fe ddyfais i brysur iawn ac es i'n ol i waith yna. Fe basiodd misoedd cyn dw i wedi cael cyfle i ddychwelyd ond pan fe ddes i'n ol i'r wefan, fe ddechrais i dysgu Cymraeg.

Dw i eisiau rhoi diolchiadau i Mark, diolch i chi'n fawr! Dw i'n arfer y geiriadur ar ei le bob dydd i gyfieithiad o flogiau. Dw i'n dychmygu fy mod i ddim yr unig person ei fod.

Dyma llun o hen dŷ yn galw "Pueblo" ble roedd pobl yn byw mewn y ganrif ddeuddegfed

Monday, March 06, 2006


Ar warthaf cyfanfyd

Roeddwn i wedi meddwl e bod flogiau'n da iawn i fy helpu i dysgu. Dw i wedi ffurfio pa fodd os neb dim yn darllen fy mlogiau, fe fydd i'n dysgu eto. Ond dw i wedi cael yn barod y mae dysgwyr Cymraeg yn cyfeillgar iawn a chynorthwyol.

Mae'n dda gyda fi weld dy awgrymiadau a sylwadau caredig di. Dw in cynllunig i gadw darllen dy flogiau'n aml. Diolch i pawb yn cynnig i dy helpu ac yn darllen fy mhyst.

Dyma fy ngwraig ar warthaf ceunant du mewn parc cenedlaethol agos i Montrose Colorado. Mae hi'n troi gyda ei chefn hi at y geunant. Mae'n dwy fil troedfedd yn syth i lawr o yno. Mae Montrose mewn y bryniau troed o'r mynyddoedd San Juan islaw Ouray.

Sunday, March 05, 2006


Rhaid cropian cyn cerdded

Dw i wedi cael yn barod ei fod blogiau'n erfyn hwyl i dysgu geiriau newydd. Fydd fy ngramadeg i'n wella hefyd dw i'n credu. Dw i'n dychmygu fel fy mlogiau'n edrych fel Saesneg yn Gymraeg.

Mae llawer of gwaith arna i dysgu gramadeg Cymraeg. Dw i wedi sefydlu ei bod e'n ymarferiad caled i postio bob amser ond ddylwn i gweddu'n well mewn pryd. Fydd e helpu os fe alla i ddarllen blogiau cymraeg arall.

Dw i am clywed o chi sut ydych chi'n meddwl fy mod i'n neud. Wn i fy mod i'n cael llawer i dysgu.

Heddiw mae llun gyda fi o golygfa arall oddi wrth Ouray. Mae'r olygfa yn edrych i lawr y stryd prif.

Saturday, March 04, 2006


Fy athro yw i

Mae eisiau arna i'n dweud yn gyntaf fy mod i'n Americanwr arall pwy yw dysgwr Cymraeg. Mae teulu fy nhad-cu i'n dod o Gymru a dw i'n wedi yn wasted hoffi Cymru a Chymraeg ond fues i erioed yn Gymru. Mae llawer o adnoddau dysg gyda fi ond dydw i ddim yn nabod siaradwr arall. Felly, yr athro yw i!

Wedyn ddwy flwyddyn dw i wedi dysgu cyfran fel dwi'n gobeithio dy weld di ond mae hi'n anodd yn wir. Fydda i'n ymdrechu i dyfalbarhau.

Mae'r post heddiw am llun o golorado eto. Dyma dre fach mewn cwm mynydd yn enw Ouray. Mae ei enwogrwydd hi cyn "Y Swistir o'r Amerig" a dw i'n ei hoffi hi'n fawr. Y dre wedi ei neud o harddwch ma yn ble dw i'n mynd i wyliau y haf ma.

Fydda i'n ysgrifennu rhagor am hwn....i nawr...fydda i'n yr awr iach. Mae hi'n bert iawn heddiw.

Friday, March 03, 2006

Helo, James dw i


Dechrais i dysgu Cymraeg ers dwy flwyddyn a dw i'n gobeithio i wella fy ngeirfa a sgil ysgrfen trwy fy mlog i. Mae'n anodd i dysgu yr hen iaith pan 'dych chi'n yr unig myfyrwyr ac yr atrho. Dw i eisiau sgwennu am pethau Cymraeg fel gweledig o'r tu allan i'n edrych i mewn.

Dw i'n byw yn Texas ond y llun ma fy mod i'n atodi yn dod o Golorado. Dyma le i fyny i mynyddoedd yn ble fy ngwraig (Lisa) a fi priod. Ges i eisiau prawf fy mod i'n gallu atodi ffeil.

Mae rhaid i fi yn gorffen fy nghernlun cyn dw i'n postio rhagor o bosts. Mae eich sylwadau chi yn gwerthfawrogi iawn.


Ridgway Colorado Posted by Picasa